Pakalpojumi

Šobrīd SIA "LKB Līzings" nesniedz jaunus līzinga pakalpojumus un nodarbojas ar esošā kredītportfeļa administrēšanu:

  • esošo klientu apkalpošana un konsultēšana finansēšanas jautājumos,
  • apgrūtinātas maksātspējas gadījumā, esošo saistību restrukturizēšana,
  • darbs ar uzņēmuma debitoriem.